Kliniğimizden Resimler


Kliniğimizin diğer resimlerini görmek için tıklayınız ...
Ayın Konusu

Online Randevu

SABİT PROTEZLER

Kuron (tam kaplama) nedir ve niçin kullanılır?

Hasarlı bir dişi yeniden eski haline getirmek için dişe uygulanan bir kaplamadır. Amacı dişi güzelleştirmek, sağlamlaştırmak ve korumaktır. Kuron aşağıdaki durumlarda yapılabilir.


Kuron kaplamalar için en uygun malzeme hangisidir?

Sizin için en uygun malzemeyi seçerken, hem görüntü hem de işlev göz önünde bulundurulur. Dişhekiminiz; diş yerleşimi, dişeti dokusunun konumu, gülümsediğinizde görünen dişlerinizin miktarı, dişlerinizdeki renklenmeler ve dişlerinin fonksiyonlarını değerlendirip bu konuda bir karara varacaktır. Kuronlar çeşitli malzemelerden yapılabilir. Bunlar; altın veya daha değersiz alaşımlar, porselen (seramik), akrilik, kompozit veya tüm bunların bir kombinasyonu olabilir.


Bir kron nasıl yerleştirilir?   
     
Kronlama işlemi birkaç adımda yapılır. Dişhekiminiz, gerektiği şekilde dişiniz üzerinde hazırlık yapar, çürük kısımları varsa temizlenir ve dişin tam bir modelinin elde edilebilmesi için ölçü alınır. Elde edilen modele göre kuronunuz son halini alacaktır. Kron tamamen hazır hale geldiğinde, dişhekiminiz gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra yerine yerleştirecektir. Siz ve dişhekiminiz, görünüşünden ve konumundan memnun kaldıktan sonra kuron daimi olarak yapıştırılır. 
Kuronların bakımı nasıl yapılır?

Dişlerinizi günde iki defa fırçalamalı ve bir defa da diş ipi ile temizlemelisiniz. Bu temizleme işlemi, bakterilerden oluşan plakları ortadan kaldıracaktır. Bu konudaki en önemli nokta diş ve dişetinizin birleştiği bölgedeki (sulcus) plakların temizlenmesidir. Kuronların kırılmasını veya zarar görmesini önlemek için, sert yiyecek ve nesneleri çiğnemekten kaçınmak gerekir. Yine her durumda olduğu gibi dişhekiminizi rutin olarak ziyaret etmeniz,  kuronların ömrünü uzatacaktır. 


Tamamlanmış bir kuronun görünümü nasıldır?     
    
Dişhekiminizin öncelikli hedeflerinden biri de yapay dişi, doğal dişe mümkün olduğunca benzetmektir. Bunu başarabilmek için renk, şekil, ısırma ve doğal ile yapay dişlerinizin her ikisinin de boyutları göz önüne alınır. Bu faktörlerden herhangi biri görünüşünüzü önemli ölçüde etkileyebilir. Bu işlem sonucunda, nasıl bir görünüm beklediğinizi dişhekiminizle ilk seansta konuşmalısınız
Köprü veya sabit protez tam olarak nedir?

Bir veya birden fazla dişin kaybı durumunda oluşan boşlukları doldurmak için, komşu dişlerden destek alınması esasına dayanan bir tedavi şeklidir.


Niçin köprüye ihtiyaç duyulur?  

Dişlerimiz bir harmoni içindedir. Herhangi birinin eksikliği bu dengenin bozulmasına ,estetik ve fonksiyonel kayıplara yol açacaktır.

Daha da önemlisi eksik dişlerin giderilmemesi ağız ve diş sağlığını bozar. Her bir diş, bir diğerini tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir diş kaybedildiğinde, diğer dişler kayıp dişin oluşturduğu boşluğa doğru zaman içinde hareket eder veya eğilirler. Karşı çenedeki diş de boşluğa uzar. Bu alışılmadık diş hareketleri, hem dişte  hem de dişetinde gerilimlere yol açar. Bütün bunlara ilaveten, dişeti ve kemik dokularda tahribat meydana gelir. Normal - doğal diş temasları bozulduğu için, dolayısıyla fizyolojik temizlik de engellendiğinden, dişler çürümeye eğilimli hale gelirler

Sabit yapay dişlerdir. Hasta tarafından çıkartılamazlar. Köprüler ancak bir kaç diş eksikse ve boşluğun her iki yanında yapay dişlere destek olacak sağlıklı doğal dişler olduğunda yapılabilir.


Niçin köprüye veya kaplamaya  ihtiyaç duyulur?      

          Görünümünüz, diş sağlığınız ve  diş – çene işlevleri için dişleriniz gereklidirler. Dişlerimizin eksikliği fonksiyon ve estetik kaybına yol açar. Çiğneme sistemimizin dengesi bozulur. Bir  köprü yüzünüzün doğal şeklinin korunmasında ve dudak – yanak'ın  desteklenmesinde yardımcı olabilir. Bir azı dişinizin kaybı, yüzünüzün olduğundan daha yaşlı ve yıpranmış görünmesine sebep olabilir. Daha da önemlisi eksik dişlerin giderilmemesi ağız ve diş sağlığını bozar. Her bir diş, bir diğerini tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir diş kaybedildiğinde, diğer dişler kayıp dişin oluşturduğu boşluğa doğru zaman içinde hareket eder veya eğilirler. Karşı çenedeki diş de boşluğa uzar. Bu alışılmadık diş hareketleri, hem dişte  hem de dişetinde gerilimlere yol açar. Bütün bunlara ilaveten, dişeti ve kemik dokularda tahribat meydana gelir. Normal - doğal diş temasları bozulduğu için, dolayısıyla fizyolojik temizlik de engellendiğinden, dişler  çürümeye eğilimli hale gelirler.

KAPLAMA

Dişlerin ağizda görünen kısımlarının yerine yapilan ve hasta tarafından çıkarılamayan protezlerdir.

Kaplamalar;
-  Çürük veya başka bir nedenle aşırı madde kaybıolan dişlerin restorasyonu,
-  Renkleşmiş ve rengi geri döndürülemeyen dişlerde,
-  Şekil bozukluğu olan dişlerde yapılır.

Dişler kaplama yapılacak şekilde şekillendirilir. Daha sonra ölçüsü alınıp Laboratuarlarda hekiminizin verdiği kararlar doğrultusunda hazırlanır. Provaların ardından kaplamanız yapıştırılarak işlem bitirilir. Uygulanan kaplamaların bakımı tıpkı sağlıklı dişlerin bakımı gibidir. İyi yapilmiş bir kaplama fonksiyon açısından ve temizlenme açısından sağlıklı bir dişten farksız olmalıdır.

KöPRüLER

Köprü eksik dişlerin yerine protez yapabilmek için komşu diğer dişlerden destek alınarak yapiıan protezlerdir. Köprü yapılmadığı taktirde hastanın komşu dişleri ve diğer çenedeki karşıt dişi, çekim boşluğuna doğru hareket eder. Bu nedenle bozulan diş kapanışı çürüklere ve diş kayıplarına yol açar. Kaplamada olduğu gibi diş hekiminiz tarafından destek olarak alınacak dişler şekillendirilip aynı işlemler gerçekleştirilerek yapılır. Bakımı, rutin bakım işlemleri yani sıra boşluğa konulan parçanın alt kısmının özel diş ipleri ile, diş hekiminizin göstereceği şekilde temizlenerek yapılır. Porselen, değerli metal kombinasyonlari özel cam maddeler ve özel plastiklerden hekiminizin seçimi doğrultusunda yapılır.

Sabit protezlerde klasik ve günümüze kadar uygulanan yöntemlerde, protez oluşturulurken altyapı olarak metallerin dayanıklılığından, üst yapi olarak da seramiğin estetiğinden faydalanılmıştır. Bu yöntem halen geçerli ve kullanılır olmakla birlikte artan estetik ihtiyaçlara cevap vermek için gelişen teknolojiyle birlikte çok değişik maddelerle doğal görünüşü birebir taklit edebilen sabit protez uygulamalari da artık klinik çözümlere eklenmiştir.

Sabit Protez Restorasyonları:

- Metal destekli restorasyonlar
- Tam porselen restorasyonlar
- İmplant destekli restorasyonlar


STANDART METAL ALAŞIMLI UYGULAMALAR

Bu protezlerde altyapı olarak diş dokularına uyumlu, gerekli dayanıklılığa sahip ve sağlığı idame ettirebilecek dişhekimliğine özel metaller kullanılır. Üst yapi olarak da dental seramik estetik görünümü sağlamak için kullanılır. Standart metal alaşımlı sabit protezler tüm dişlere uygulanabilmektedirler. Artik klasikleşmiş yöntemler olarak da oldukça başarılı sonuçlar vermektedirler.


DEĞERLi METAL ALAŞIMLI UYGULAMALAR

Bu protezlerde altyapı maddesi olarak altın içeren değerli metal alaşımları kullanılır. Üst yapida estetik yine seramik uygulamaları ile sağlanır. Bu alaşımlar dişhekimliğine özel karışımlardır.


Peki neden bu protezler tercih edilirler?

- Altın dişhekimliğinde kullanılan maddeler içinde diş, diş eti ve çevre dokularla en iyi uyum gösteren maddedir. Dolayısıyla protez uygulanan bölgelerdeki dişeti problemlerini en aza indirir.
- Sağlikli dişetleri
- Metalin protezlerdeki en önemli görevlerinden biri de dişleri sararak onlari sağlıklı olarak korumaktır. Tabii olarak bunun yolu metalin kolaylıkla hazırlanmış dişin şeklini alabilmesinden geçer. Altın işlenebilirliği en üst seviyede metallerden biridir.
- Hazırlanmiş dişin morfolojisi ile mükemmel uyum
-Estetik olarak seramik altında yer alan metalden de etkilenecektir. Altın rengi ve yapısı itibariyle çok daha estetik sonuçlar verecektir.


METALSiZ UYGULAMALAR

   Geçmişten bugüne insanların estetik talepleri sürekli artmıştır. Bu taleplerin içerisinde diş estetiği çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar metalsiz estetik kuron köprü materyalleri geliştirmeye yöneltmiştir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi metal, protezlerde seramiklerle sağlanamayan dayanıklılığı vermek amacıyla kullanılmaktadır ve bu açıdan da oldukça başarılıdır. Ancak bu özelliğiyle beraber bazı estetik sorunlar yaratmaktadır. Bunlardan en önemlisi teknik olarak 'neon (florasan) efekt' olarak adlandıriıan sorundur. Neon ( florasan ) efekt Dişlerimizde ve tüm nesnelerde görünüm 'ışık' ile olmaktadir. İşte metaller üzerlerinde yer alan seramiğin aksine ışığı geçiremeyerek yansıtmaktadırlar. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucun artık kaplama dişlerde hatta köprülerde dahi metalsiz porselenler kullanarak dişin doğal yapısını birebir taklit edebilen ve ışığı geçirebilen sabit protezler yapmak mümkün hale gelmiştir. Ayrıca tamamen seramik, metal içermeyen bu dişler katman katman işlenerek dişin derinlemesine mevcut tüm dokuları da renk ve tonlama olarak taklit edilebilmektedir.

Neon ( florasan ) efekt

Dişlerimizde ve tüm nesnelerde görünüm 'ışık' ile olmaktadır. İşte metaller üzerlerinde yer alan seramiğin aksine ışığı geçiremeyerek yansıtmaktadırlar. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucun artık kaplama dişlerde hatta köprülerde dahi metalsiz porselenler kullanarak dişin doğal yapısını birebir taklit edebilen ve ışığı geçirebilen sabit protezler yapmak mümkün hale gelmiştir. Ayrıca tamamen seramik, metal içermeyen bu dişler katman katman işlenerek dişin derinlemesine mevcut tüm dokuları da renk ve tonlama olarak taklit edilebilmektedir.

Bilgisayar destekli sistemler:  bilgisayar yardımıyla dişin ölçüsü alınır ve kaplamaya ve ya köprüye destek olacak alt yapı tamamen porselenden bilgisayar desteği ile işlenir. Daha sonra elde edilen bu alt yapı üzerine porselen işlenerek restorasyon bitirilir. Bu sistemlerde metal bulunmaz alt yapı zirkonyum porselenleri ile hazırlanır. Böylece daha estetik restorasyonlar elde edilir.

 

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.
ADRES : Mimar Sinan Mahallesi. Mimar Sinan Caddesi. Akkon Sitesi A 12 Blok No:17 Çekmeköy Istanbul
TEL : 0216 641 11 21 E - Mail:
info@dentindent.net

DESIGNED BY U HARMANCIOĞLU